Stalking

Stalking komt jammer genoeg steeds vaker voor. Vaak begint het al bij al vrij onschuldig, maar het kan uitmonden in levensbedreigende situaties. Word je geconfronteerd met stalking, dan is kordaat ingrijpen belangrijk. Als privédetective kunnen we u helpen en de nodige maatregelen nemen om een einde te maken aan de stalking. Een stalker kan immers een enorme impact hebben op uw leven én veiligheid.

Stalking is een breed begrip

Van ongewenste berichtjes en cadeautjes, tot herhaaldelijk lastigvallen, bedreigen en volgen:  Stalking omvat heel wat daden die als lastig of zelfs bedreigend worden ervaren. Niet zelden mondt stalking uit in ergere daden. Jaarlijks worden er meer dan 30.000 gevallen van stalking geregistreerd, dus het komt veelvuldig voor. Gelukkig kan er actie ondernomen worden en kunnen we u als privédetective daarbij bijstaan.

Op welke manier kunnen we stalking aanpakken?

Als privédetective kunnen we u op verschillende vlakken bijstaan. Niet alleen bieden we een luisterend oor, we kunnen ook discreet schaduwen en het nodige bewijsmateriaal verzamelen. Aan de hand van foto’s, video’s en rapporten bouwen we de nodige bewijslast op, die u kunt gebruiken in de rechtbank. Uiteraard kunnen we ook een oogje in het zeil houden om zo beschadigingen op beeld vast te leggen.

Wij helpen u bij het neerleggen van een klacht

Een officiële klacht neerleggen is nodig om stalking aan te pakken. Deze klacht dient u in bij het politiekantoor. Stalking kan immers pas vervolgd worden na het indienen van een officiële klacht. De verzamelde bewijsstukken kunnen overhandigd worden en worden toegevoegd aan uw dossier. Tijdens dit proces staan we aan u zijde met raad en daad.

Pak stalking kordaat aan

Hoewel stalking zeer ernstig wordt genomen, heeft de politie vaak te weinig tijd om onderzoeksdaden te stellen. Op dit vlak kan DB Investigations een toegevoegde waarde bieden. Bij DB Investigations nemen we stalking ernstig en gaan we onmiddellijk aan de slag. Zo bouw je een stevig dossier op en pak je de stalking aan.

Meer weten over onze aanpak?

Meer weten over de manier hoe we stalking aanpakken, welke stappen we kunnen ondernemen en hoe we u kunnen bijstaan als u met een stalker wordt geconfronteerd? Contacteer ons en we bekijken samen de mogelijkheden.

Stel hier uw vraag

    Naam

    Email

    Telefoon

    Uw bericht